Ochrana osobních údajů

Společnost GRAND CORPORATION, s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu metraz-galanterie.cz, prohlašuje, že veškeré informace o zákaznících jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování osobních údajů je především plnění uzavřené kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Tyto informace  slouží  výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytnutí nutných informaci dopravci pro uskutečnění dopravy.

Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě podnikatelských subjektů obchodní název, sídlo, IČ, DIČ.

Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího písemně na adresu provozovny společnosti GRAND CORPORATION, s.r.o. nebo na kontaktní e-mail. Potřebné kontaktní údaje jsou k dispozici v sekci kontakt.